Berger bil og deler A/S
Strømmveien 515
3075 Berger
  Telefon: 33775832     
  Telefax: 33775831     
      Mobil: 95912700       


Chrysler Grand  
Voyager
1996 Modell

Ford Mondeo
2001 Modell

 
Mercedes-Benz 
1997 Modell
Toyota Avensis
2001 Modell